Atatürk Cultural Center Auditorium

Projenin dayandığı temel nokta, Dior imajına uygun bir bina tasarlamaktı. Bu amaçla ilk olarak, Dior’un kimliğini oluşturan unsurların tanımlanması gerekiyordu: Zarafet, gelenek, yaratıcılık, soyluluk, inovasyon, bilgi birikimi ve merak.