CT Sakıpağa Villa

Projenin dayandığı temel nokta, Rasyonel imajına uygun bir bina tasarlamaktı. Bu amaçla ilk olarak, Rasyonel’in kimliğini oluşturan unsurların tanımlanması gerekiyordu: Zarafet, gelenek, yaratıcılık, soyluluk, inovasyon, bilgi birikimi ve merak.