Denizli Büyükşehir Belediyesi

Tip: Yarışma Projesi
Lokasyon: Denizli
Yıl: 2009

Denizli’nin kamusal yaşamına katkıda bulunmayı amaçlayan bir KENTSEL PASAJ’dır. Pasaj, tek büyük bir toplanma alanı tarif etmez. Bunun yerine pek çok spesifik köşesi ile insan gruplaşmalarına izin verir. Bu nedenle oturma grupları, telefon kulübeleri ve ilan panoları gibi kent mobilyalarının ağırlıklı olarak pasaj içinde konumlandırılması önerilmiştir. Yine bu nedenle Belediye Binası ile dışarıdan erişime açık Sergi Salonu ve Konferans Salonu’na pasaj üzerinden giriş verilmiştir. Lamine ahşap kirişlerle oluşturulan büyük bir üst örtü pasaj mekanını tanımlar ve ona hacim kazandırır. Örtünün düzensiz tekrar eden boşlukları gün içinde özellikle belediye binasının uzun cephesi üzerine gölgeler atmaktadır. Beklemelere ve birikmelere olanak tanıyan basamaklı plato olarak pasaj meydana açılır ve belediye binasına yönelen yaklaşımı içine alır.